Personvern og informasjonskapsler

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i din nettleser når du bruker en nettside. På www.rogaland-marathon.no bruker vi informasjonskapsler for å håndtere innloggingsøkt, og for lastbalansering av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse.

Hvem behandler opplysningene

Rogaland Marathon Tour er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i dette bookingsystemet, inkludert håndtering av innloggingsøkter, bestillinger og fakturering. Når det gjelder fakturering er også Rogaland Marathon Tour behandlingsansvarlig for opplysninger som benyttes for fakturering via et tredjeparts regnskaps- og faktureringssystem.

Hvilke informasjonskapsler blir brukt i bookingsystemet?

Bookingsystemet bruker informasjonskapsler for innlogging og autentisering. Disse informasjonskapslene blir slettet automatisk når du lukker nettleseren din.

Utover disse samler vi også inn enhetsinformasjon som maskinvaremodeller, operativsystemversjoner, unike enhetsidentifikatorer og informasjon om mobilnettverket. Av logginformasjon samler vi inn bestemte typer informajson i tjenerloggene, som f.eks. informasjon knyttet til programstopp, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkter for forespørslene dine, samt eventuelle videresendingsnettadresser.

Informasjonskapslene kan du håndtere og slette i nettleseren din. En praktisk veileder som kan hjelpe deg i gang, finner du her. Dersom du inaktiverer informasjonskapsler som er påkrevd av bookingsystemet vårt, vil funksjonalitet knyttet til autentifisering, innlogging og bestilling kanskje ikke kunne fungere som forventet.

Som en viktig del av arbeidet med å lage brukervennlige nettsider, ser vi på brukermønsteret til de som besøker sidene. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nettsidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Personopplysninger og personvern

Personopplysningene du oppgir knyttet til påmelding av turer lagres i vårt kundesystem og brukes til ordrebehandling og utsendelse av nyhetsbrev. Du kan selv velge å melde deg av vårt nyhetsbrev.

Vi er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt. Formålet med personvernreglene er å hjelpe deg til å se hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, samt hva vi gjør med dem.

Behandlingens formål

Formålet med Rogaland Marathon Tour sin behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og å oppfylle forpliktelser Rogaland Marathon Tour har påtatt seg hva angår gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg som kunde. Vi vil for øvrig behandle kundeopplysninger i den grad lovgivningen krever og åpner opp for gjennom kundesamtykke som rettslig grunnlag.

Nærmere om samtykke

Rogaland Marathon Tour henter inn samtykke fra deg som kunde ved påmelding til en av våre turer. Samtykke omfatter innsamling, bruk og distribusjon av personopplysninger. Ved bruk av våre nettsider gis samtykke indirekte eller underforstått. I direkte markedsføring, samt i påmelding på nyhetsbrev på turer, må du gi samtykke eksplisitt gjennom aktivt å godta Rogaland Marathon Tour sine vilkår.

Hvis mindreårige oppgir personvernopplysninger uten samtykke fra en av foreldrene eller verge, må foreldre eller verge kontakte oss for å få fjernet registrerte personopplysninger og slette den mindreåriges kundekonto.

Min side

Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte, komplette og nøyaktige til enhver tid. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes. Hvis du av egen fri vilje oppretter en kundekonto hos Rogaland Marathon Tour, kan du se og endre personopplysningene som er lagret om deg. Dette gjør du ved å logge inn på "Min side". Her kan du også administrere bestillingene dine, se ordrehistorikk, melde deg av og på nyhetsbrev m.m.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Personopplysningene vi samler inn, inkluderer, men er ikke begrenset til: navn, kjønn, kontaktinformasjon (som adresse, telefonnummer og e-postadresse). E-postadressen brukes som identifikator i hele bookingsystemet.

Når det gjelder opplysninger knyttet til betaling, lagrer vi kun ordreferansen fra PayEx ved online betalinger. Alle opplysninger om debet- eller kredittkort og personopplysninger direkte knyttet til gjennomføring av transaksjoner behandles eksklusivt av PayEx.

Disse opplysningene samles inn på det rettslige grunnlaget at du eksplisitt har gitt ditt samtykke gjennom å registrere et kundeforhold og oppgi disse opplysningene selv, samt at du har godkjent Rogaland Marathon Tour sine vilkår.

Administrative og statistiske formål

Personopplysninger om deg kan brukes administrativt gjennom fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging på eget initiativ. På kundens initiativ omfattes administrative formål kundeservice og klagebehandlinger.

Vi bruker også personopplysningene til videre utvikling av nettsidene våre og analyse av bruksmønstre. Dette kan omfatte kartlegging av markedstrender, videreutvikling av våre tilbud, herunder forbedre kommunikasjon, statistiske analyser av ordredata (f.eks. grunnlag for fakturering, kundeforholdets varighet, produktportefølje mv.).

Salg og markedsføring

Både anonymiserte data og personopplysninger brukes til markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Aktivitetene her inkluderer markedsføring rundt våre produkter og tjenester, hvor typiske eksempler er nyhetsbrev og varsling om nye turer og tilbud. Andre former for direkte markedsføring brukes når dette er tillatt basert på ditt samtykke eller gjeldende norsk lovgivning.

Overholdelse av lovbestemmelser

I den grad vi lagrer personopplysninger dette for å oppfylle våre lovfestede plikter i henhold til blant annet regnskapsloven og regnskapsførsel, samt for å kunne fremlegge opplysninger overfor kompetent myndighet når dette i henhold til norsk lovgivning er påkrevd.

I samtlige av ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og i overensstemmelse med angitte formål, og behovet for beskyttelse av ditt privatliv vil alltid bli tatt hensyn til.

Personvernopplysninger og sikkerhet

Beskyttelse av dine personvernopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte opplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid inkluderer både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Vi benytter flere former for sikkerhetsteknologi for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller overføring. Vi lagrer for eksempel personvernopplysningene du oppgir, på en server med begrenset tilgang. Ved å bruke Rogaland Marathon Tour sine tjenester kan det være at vi kommer i kontakt med sensitive personopplysninger.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sikrer at Rogaland Marathon Tour til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak rundt dine personopplysninger.

Sletting av personopplysninger

Hvis du ikke lenger ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon fra Rogaland Marathon Tour eller ikke ønsker at vi skal dele personopplysningene dine med andre parter, må du ta kontakt med oss. Etter mottak av henvendelsen din, vil vi gjøre det beste for å svare deg innenfor rimelig tid.

Innenfor de begrensningene som er fastsatt i personvernopplysningsloven, kan du når som helst kreve retting eller sletting av dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel der personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller mangler behandlingsgrunnlag.

Logg inn